צור קשר

מני קורן ושות'

תל אביב - רח' מבוא גרופית 4 

ירושלים  -  רח'   בית   וגן   15

טלפון:  077-5545840

פקס':  077-5545841

office @menikoren.co.il

Your details were sent successfully!

תל אביב
מבוא  גרופית  4  תל אביב
מיקוד       6930041
טל'  :    077-5545840
פקס':153-77-5545841
דוא"ל: office@menikoren.co.il
אתר:  www.menikoren.co.il
 
Tel-Aviv

4 Grofit Street

Tel-Aviv, 6930041

Tel: 077 - 5545840

Fax:153-77-5545841

e-mail: office@menikoren.co.il

site: www.menikoren.co.il

עו"ד מקרקעין מני קורן