top of page

מכרזים אחרונים / כינוס נכסים

להלן מכרזי מקרקעין אחרונים ו/או נכסים הנמכרים בהליך כינוס נכסים , אשר משרדנו מנהל
 
מכרז למכירת דירה ברחובהירדן 99
מכרזלמכירת בית ברחוב הדס 12 רמת גן
bottom of page