top of page

נכסי מקרקעין למכירה

נדל"ן למגורים

משרד עו"ד מני קורן מתמחה במקרקעין ובנדל"ן ומטפל בעסקאות למכירת ולרכישת נכסי מקרקעין למגורים, וביניהן, דירות, בתים, מגרשים ונחלות ברחבי הארץ. להלן נכסי המגורים המוצעים כעת למכירה במשרדנו:

נדל"ן מסחרי

משרד עו"ד מני קורן מתמחה במקרקעין ובנדל"ן ומטפל בעסקאות למכירת ולרכישת נכסי מקרקעין מסחריים, וביניהן, חנויות, משרדים, מגרשים ועסקים ברחבי הארץ. להלן הנכסים המסחריים המוצעים כעת למכירה במשרדנו:
 
bottom of page